అప్పుడే వర్షానికి తడిచి నీటి బిందువులతొ మెరుస్తున్న తామరాకులో,

చిమ్మచీకటిలొ వెలుగునిచ్చే జాబిలమ్మలో,

తెల్లవారుజామున పడుతున్న మంచుబిందువులో,

వేకువనే వినిపించే సుప్రభాతంలో,

ఆరుబయట అమ్మ వేసిన రంగులముగ్గులో,

అమ్మ ఒడిలొని చంటిపిల్ల చిరునవ్వులో,

సంధ్యా సమయాన అస్తమించే సూర్యుడి అరుణంలో,

ఎగసిపడి తీరం చేరే సముద్రపు అలలలో,

అన్నింటి లోను నువ్వే,

ప్రతి అందంలోనూ నువ్వే, అనందంలోను నువ్వే.

0 comments:

Post a Comment