నీకే...చిరునవ్వుల అలలతో నన్ను కవ్విస్తూ, నాకందకుండా మనసుతీరాన్ని తాకేసి వెళ్ళిపోతావు.
నీకోసం నే రాసుకున్న కవితలని, దాచుకున్న ఆనందాలని చెరిపేస్తూ నీతో తీసుకెళ్ళిపోతావు.

కాని నీ ఎడబాటులో తడిసిన ఆ మనసుతీరపు కన్నీటిచెమ్మను మాత్రం అలాగే కానుకగా వదిలేసిపోతావు.

 ఏమనుకుంటున్నావు?,,,,,,,,నన్ను బాధపెట్టాను అని నీలో నువ్వు నవ్వుకుంటున్నావా?
ఒక్కసారి నీ గుండెలోతుల్లొకి వెళ్ళి చూడు నా ప్రతిజ్ఞాపకం ఒక ఆణిముత్యమై నీలో దాగివున్నదో....లేదో?

ఏమైందో ఈ నయనం......
ప్రతిదృశ్యం నీ రూపమైంది......కనుల శిలపై నీ రూపం ఎవరో చెక్కినట్లు....

ఏమైందో ఈ నిమిషం.....
ప్రతిశబ్దం నీ స్వరమైంది....హృదయస్పందన కూడ నీ పేరు పలుకుతున్నట్లు.....

ఏమైందో ఈ తరుణం.....
నాలో ప్రతి అణువు నీవై నిండింది.... ఊపిరి కూడ గుండెకు చేరలేనట్లు....


ఏమైందో ఈ సమయం.....
ప్రతి అడుగు నీ వశమైంది.... ఏదో తెలియని శక్తి నీవైపుకి లాగుతున్నట్లు....


ఏమైందో ఈ హృదయం.....
ప్రతి పదం నిశ్శబ్దమైంది....మనసు వేడెక్కి మాటలు ఆవిరైనట్లు....

ఏమైందో ఈ క్షణం.....
శ్వాసగా మారిన నీ రూపం అదృశ్యమైంది.... క్షణమొక నరకంగా మారుతున్నట్లు....నిన్ను చూసిన నిమిషాన నా గుండెలో కదలాడే వందల ప్రశ్నలు....

కలలు కనులని దాటి జీవం పోసుకున్నయా?
ఊహలు గుండెను దాటి ఊపిరి పోసుకున్నయా?

నీ పరిచయంలో నా హృదయంలో వేల సందేహాలు....

నా ఆలోచనలు అచ్చుపోసుకొని ఆకారమయ్యయా?
నా అభిరుచులు ప్రాణంపోసుకొని రూపమయ్యయా?

నీ ప్రేమలో నా మనసులో లక్షల ఆనందాలు...

సంతొషాల ప్రవాహాలు నా మదిలో ప్రవహింపజేసావని.
ఆనందాలని ఆయువుగా మార్చి చిన్ని గుండెని బ్రతికిస్తున్నావని

నీ ఎడబాటుతో నా బ్రతుకులో కోటి నరకాలు...

జ్ఞాపకాలు కత్తులై గుండెని కోసినా ప్రాణం పోకుండ గిలగిల కొట్టుకొంటున్నందుకు...
ఆలోచనలు లావాలై హృదయాన్ని దహిస్తున్న మరణం దరిచేరకుండా వెక్కిరిస్తున్నందుకు.


సముద్రం.... దీనితో నా పరిచయం బహుశా నిన్ను కలిసినాకే మొదలైంది అనుకుంటా....

మన అడుగల ప్రతిరూపాలని తనలో దాచుకునేది...
మన మాటలతో పాటు తన అలలహోరుని జతకలిపేది....

నీ ఎదురుచూపులలో ఒంటరిగా వున్న నాతో తన అలలతో తడుముతూ తోడు నిలిచేది,
నీ రాకని ముందుగానే చల్లని తన చిరుగాలుల ద్వారా నాకు తెలియజేసేది...

మన ప్రేమకు గుర్తుగా అప్పుడప్పుడు తన గుండెలో దాచుకున్న ముత్యాలని కానుకగ ఇచ్చేది,
అస్తమించే సూర్యుని అరుణాన్ని అందంగా అల్లి మన ప్రేమకు బహుమానంగా అందించేది...

ఈ రోజు నువ్వులేవు...నీ మాటలేదు....నీ స్పర్శాలేదు.... నన్ను ఒంటరిని చేసిన నీ జ్ఞాపకాలు తప్ప...
ఆ హోరులేదు..ఆ అలలు లేవు..ఆ అందం లేదు..తీరంలోనే నిలిచిపోయిన నా ఒంటరి అడుగుల గుర్తులు తప్ప...
వలపుల వెలుగువు నువ్వనుకున్నాను...
కాని ఆ వెలుగే విరహపు నీడవని పరుస్తుందని గ్రహించలేకపోయాను.
ఆ నీడని వదలడానికి...నా జీవితాన్ని చీకటి చేసుకున్నాను.

కనుల నిండిన ఆనందభాష్పాలు నువ్వనుకున్నాను....
కాని మనసుని బాధపెట్టి కనులనుండి జారుకునే కన్నీరువని ఆలోచించలేకపోయాను
ఆ కన్నీటిని దాచుకోలేక....అనుక్షణం నీ ఎడబాటులో రోధిస్తున్నాను...

హృదయపు అద్దంలో ప్రతిభింబం నువ్వనుకున్నాను...
కాని నీ రూపు కనుమరుగైన మరుక్షణం ఆ హృదయం పగిలిపోతుందని తెలుసుకోలేకపోయాను.
ఆ హృదయన్ని అతికించలేక...ఈ బాధని భరించలేక నరకం అనుభవిస్తున్నాను.

ఇంక నా జీవితంలో వెలుగు నిండెదెపుడో....నా నయనలలో కన్నీరు ఇంకేదెపుడో...
నా గుండెలో బాధ తీరేదెపుడో.... కనీసం మరణమైన నను పిలిచేదెపుడో...


నీ రాకతో గుండెలో ఏదో తెలియని అలజడి... నీ ప్రేమకై నా మనసు అడుగుల వడివడి....
నీ రూపులో నా చూపులు చిక్కుబడి....నీ ప్రేమలో పడిపోయింది నా ఎద తడబడి....

పరిచయ ప్రయత్నం భగీరధమే, ఫలించి మనసుని చేరింది నీ ప్రేమసాగరమే...
నీ తోడులో కరిగిన కాలం వసంతమే, నా హృదయతీరం చేరిన నీ ప్రేమలు అనంతమే...

నీ స్వరాల సంగీతంతో, గజ్జెలు కట్టి నాట్యం చేయును నా హృదయం...
నువ్వు పంచే ప్రేమతో, ఆనందపు అలలై ప్రవహించే నయనసంద్రం...

ఒక్కసారి నా చెయ్యి పట్టుకో....కొత్త జీవితానికై నీతో ఏడడుగులేస్తాను...
నా ప్రేమలో నీకొక్క కన్నీటిచుక్క రాలినా, మరుక్షణం నా ప్రాణాలు వదిలేస్తాను...
కనులకిక చీకటే కదా ....
నీ రూపుతోపాటు, నా చూపు దూరమవుతుంటే....

పెదవికిక మౌనమే కదా....
నీ పేరుతోపాటు, నా పలుకు వదిలిపోతుంటే...

మనసుకిక నరకమే కదా...
నీ ప్రేమతోపాటు, నా సంతోషం వెళ్ళిపోతుంటే...

హృదయమిక శిలనే కదా...
నీ స్నేహంతోపాటు, నా జీవం కనుమరుగవుతుంటే...

నాకిక మరణమే కదా....
నీ ఊహతోపాటు, నా ఊపిరి సెలవుతీసుకుంటుంటే...

ఆనందంగా జీవించు చెలి.....

నేనులేని నీ జీవితంలో.... ప్రేమ లేని ఆ ప్రపంచంలో...
సుఖాలను సంతోషాలనుకుంటూ..... ఐశ్వర్యాలను ఆనందాలనుకుంటూ...


నా మాటను మన్నించి ప్రేమ పంచడం నువ్వు ఆపాక,
మనసు పొరలు చీల్చుకుంటూ నా ప్రేమ ఉరకడం మొదలుపెట్టింది.

నిన్ను కాదని దూరంగా తరిమి కొట్టాక,
నాలో దాగి ఉన్న నీ తలపు నా మదిని తట్టిలేపింది.

కనులముందు కానరాకు అని ఈసడించుకున్నాక,
జగాన్ని చీకటి చేస్తూ నీ రూపం కనులను కమ్మేసింది.

నిన్ను చూసే ప్రతిరోజూ నాకొక నరకం అన్న నా హృదయం,
ఈనాడు నీ ఎడబాటులో క్షణమోక నరకంగా మార్చేసింది.

ప్రేమంటే ఇదే అని తెలియని ఆ రోజు నిన్ను దూరం చేసుకున్నాను,
నువ్వే ప్రేమవని తెలిసిన మరుక్షణం నీ ప్రేమ కోసం వెతుకుతున్నాను.

ఎక్కడున్నావో ప్రియా... నీ ప్రేమను చంపేస్తూ........
ఎప్పుడొస్తావో ప్రియా... నా ప్రేమకు ఊపిరిపోస్తూ.......