అప్పుడే పుట్టిన ఆడపిల్లకే మాటలొస్తే తన మనసులోని మాటలు ఇలా చెబుతుంది,

ఏమయ్యిందని మీకు నిరుత్సాహం,

ఆడపిల్లగా పుట్టటమే నేను చేసిన నేరమా?

ఒకసారి ఆలొచిచూ ఆడదే లేకుండా నీ జీవితం ఎమన్నా వుందా?

నిన్ను కన్నది ఒక ఆడదే,

తల్లి పాలుత్రాగి ఇప్పుడు ఆడపిల్లనే చంపాలనుకున్నవు,

పాలుపోసిన యజమానినే చంపిన పాములంటివాడివి నువ్వు,

నిన్ను పెంచటానికి ఆడది కావాలి,

నీకు సేవలు చెయ్యటానికి ఆడది కావాలి,

నీ కొర్కెలు తీర్చటానికి ఆడది కావాలి,

పుట్టినప్పటి నుండి చచ్చే దాక ఆడది నీకు తొడు కావాలి,

ఆలాంటిది నీకు ఆడపిల్ల పుడితే చంపేస్తానంటావా?

కడుపులొ బిడ్డను కడుపులో ఉండగానే చంపానుకున్నవు,

భగవంతుడా ఇలాంటి తండ్రికి పుట్టటం కన్న మరణమే మేలు స్వామి,

మేల్కొండి ప్రజలారా ఆడదంటే అలుసు వద్దు,

ఆడపిల్లలని ఆదరించడి,

నాలా కాకుండ మిగతా వారినన్న బ్రతకనీయండి,

ఐనా ఆడపిల్లలని అవహేళనగా చూసే లోకంలొ పుట్టనందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా వుంది.

2 comments:

sravan said...

nice sir chala baga raasaru,ammila gurimchi,nijamganea ee rojullo aadapilla puditea alagea alochistunnaaru.

⁂ܓVållῐ ⁂ܓ☺ said...

Chala bavundandi...nenu recent ga aadapilla gurinchi rasanu.....:)

Na blog ni visit chestarani ashistunnanu :)

http://hrudayakavitha.blogspot.com

Post a Comment