గళమెత్తి చాటుతాను నా భరతమాత కీర్తిని,

చేతులెత్తి మొక్కుతాను నా మాతృభూమి ప్రఖ్యాతికి,

నెత్తి మీద మంచుకుండ పెట్టుకున్న పల్లె ఆడపడుచులా,

చుట్టూతా నీటిని నింపుకున్న తామరపువ్వులా,

మతాలని,కులాలని ఒక్కబిడ్డలుగా ఐక్యం చేసిన తల్లిలా,

తన బిడ్డకోసం (కాశ్మీర్) పోరాడే సైనికురాలిగా,

నదులను గుండెలో దాచుకున్న పుణ్యమూర్తిలా,

ప్రతి రైతుకి తిండిపెట్టే తల్లిలా,

ప్రతిమనిషికి చోటునిచ్చే దేవతలా,

ఎన్నొ సేవలు చేసింది నా దరియిత్రి భారతి,

నీకొసం ప్రాణమైనా ఇస్తాము హారతి.

2 comments:

pavan said...

hello boss as usual chala bagumdi, barata mata gurimchi baga chepparu,last lines nice

radhika said...

baagaa raastunnaaranDi.
mii blog nu http://koodali.org/add lo cerchandi.
alaage http://dir.jalleda.com/index.php?show=add&PID=79 lo kuudaa.happy blogging sir.

Post a Comment