నా మనసు బయలుజేరింది,

నన్ను నన్నుగా కాకుండా తనలొ కలుపుకునే నా ప్రియురాలికోసం,

నా మోడుబారిన గుండెకి తన మాటలజల్లులతో ప్రాణంపొసే ప్రియురాలికోసం,

చీకటి అలముకున్నా నా మనసుకి ఆప్యాయతల వెలుగుని ప్రసాదించే నా సుందరికోసం,

ఒంటరిగా గడిచిపొతున్న నా జీవితంలొకి ప్రవేశించే నా ప్రియసఖికోసం,

నిన్నటి జ్ఞాపకలలోనే బ్రతుకుతున్న నాకు భవిష్యత్తు చూపే ప్రేమికురాలికోసం,

స్వార్దం,అసూయా అనే సంద్రాలమద్యలో వున్న నన్ను చెయ్యి పట్టుకోని ఒడ్డుకి చేర్చే నా హృదయరాణికోసం,

అనురాగం కరువై వుక్కిరిబిక్కిరవుతున్న నాకు,చిరునవ్వుల చిరుగాలులను వియించే నాప్రాణంకోసం,

కళ్ళతో వెతికాను ఇన్నాళ్ళు మనసుతో వెతకాలని తెలియక,

నా మనసు ప్రయాణం ప్రారంభించింది తన ప్రేమకోసం,

ఆ ప్రేమను పంచే మనిషి కోసం.

1 comments:

anju..... said...

swartam,asuya ane sandrama lamdyana vunna nannu cheyyi pattukkuni odduki cherche na hrudaya rani kosam............

bagundandi,,,e line

Post a Comment