ఏమని సమాధానం చెప్పను,

సాగరతీరంలొ ఒంటరిగా నడుస్తున్న నన్ను చూసి కెరటాలు ప్రశ్నించాయి,

నీతో నడిచే నీ తొడు ఏమయిందని,

సాయంసంధ్యవేళ అస్తమించే సూర్యుడు అడిగాడు,

నీ వెన్నెల కనిపించటంలేదేంటని,

నిన్ను వెతికే నా కళ్ళు అడిగాయి,

నీ మనసు దోచిన అందమేదని,

నాతో నడిచే నా నీడ అడిగింది,

తనతో నడిచిన తొడు ఏమయిందని?

ఏలా సమాధానం చెప్పను వాటికి,

కన్నీళ్ళను కానుకగా వదిలి తను వెళ్ళిపొయిందనా?

గుండెలొ మంటరేపి వెళ్ళిపొయిందనా?

మనసును ఒంటరిని చేసి వెళ్ళిపొయిందనా?

నన్ను కాదని లోకం వదిలి వెళ్ళిపొయిందనా?

ఏమని చెప్పను తను శ్వాస వదిలి నా మనసుని తీసుకెళ్ళిపొయిందనా?

మూగబొయిన మనసులో మాటలు మాయమయ్యాయి.

మౌనమే సమాధానం అయ్యింది.

4 comments:

Anonymous said...

chaalaa bagumdi,mounamea samadhanamayyidi anedi good, nd ur blog also nice

Satish said...

ituvanti kastam satruviki kuda rakudadhu. naku aa devudu kanipiste oke okka varam adugutanu, ee lokam lo prema lekhapoyina parvaledhu kani prema taruvata vache virahanni matram ee lokam nunchi tisukukelli pomantanu.

nagasatishkumar javangula said...

superbbb....

nagasatishkumar javangula said...

super ga rasaru...

Post a Comment