వర్షపు చినుకుల జోరుని చూడు,

నీకోసం వేదన చెందే నీలాకాశపు మేఘల కన్నీరు కనబడుతుంది,

మత్తుగా వీచే చిరుగాలిని చూడు,

నిన్ను చేరాలని ఆవేశపడే తీరు కనబడుతుంది,

నా కన్నుల నుండి జారే కన్నిటిని చూడు,

నా గుండెలో నిండిని నీ ప్రేమ కనబడుతుంది.

ప్రకృతి సైతం నీ కన్నుల అందానికి బంధీ కాలేదా,

అటువంటిది ఇక నా మనసెంత?

మనసుకి రెక్కలు వచ్చి ఏనాడో ఎగిరిపొయింది.

నీ రూపన్ని బహుమతిగా ఇచ్చి ఆనాడే వదిలిపొయింది.

6 comments:

Anonymous said...

Good one

ravi said...

bagumdi, nice chala simplega vumdi.keep it up.

...Padmarpita... said...

చాలా బాగుంది....

ఏకాంతపు దిలీప్ said...

hi Hanu,

Send a mail to veeven@gmail.com to add your blog to koodali.org, with your request clearly mentioned in Subject line.

jayachandra said...

beautiful

Anonymous said...

బాగుంది....

kaani line line ki contradiction vunnattuga anpinchindi.. intaki idi prema vedanaaa? virahamaa? santoshamaa? enti?

Post a Comment