నీ కన్నులను కాంచిన క్షణం కలలు కరిగిపోతుంటే,

నీ అధారాలను చూసిన తరుణం ఆశలు ఆవిరయ్పోతుంటే,


నీ ఊపిరి తగిలిన సమయం ఊహలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుంటే,


నీవు ఎదుటబడిన నిముషం ఎదలోని భావాలు ఎగిరిపోతుంటే,


నీ చూపులు తాకిన మరుక్షణం మాటలు మాయమవుతుంటే,


మాట చెప్పేదెలా! మనసు తెలిపేదెలా!!

5 comments:

మధురవాణి said...

wonderful.!
But, please look for the spelling mistakes.
They spoil the beauty of the poetry.

మధురవాణి said...

Please remove 'word verification' option for commenting. It makes us easy to comment in your blog.

పరిమళం said...

కవిత బావుందండీ ... ఫోటోచక్కగా అమరింది .

మందాకిని said...

superb!!

ramya said...

chala bagumdimee kavita,nice.

Post a Comment