ప్రేమను పంచుతుంటే అందుకోనంటున్నావు,

మనసు లేని మానువా ప్రియ నువ్వు,

మనసు నీకు అర్పిస్తానంటే మౌనం వహించావు,

మాటలు రాని,ప్రాణం లేని రాయివా,

చెలి నీ హృదయం ప్రేమజీవం లేని శవమా?

నీ మనసు ప్రేమను పొందలేని శిల్పమా?

లేక నీ కన్నులు కోరుకునే అందం నాలో కనిపించలేదా?

ఐనా అందం కాదు చెలి ఆనందింపజేసేది,

ఐశ్వర్యం కాదు చెలి మనసులు ఐక్యం చేసేది,

ఒక్కసారి నీ మనసుతో నన్ను చూడు,

నా ప్రేమశికరంపై రాణిలా కూర్చున్న నీ రూపం కనబడుతుంది,

ఐనా ఏముందనే అంత పొగరు నీకు,

మట్టిలొ కలిసిపోయే దేహన్ని చూసుకొని ఎగిరెగిరి పడుతున్నావు,

శాస్వతమైనా నా ప్రేమను కాదని?

3 comments:

...Padmarpita... said...

బాగుంది మీ కవిత...

Anonymous said...

excellent no words really heartful thanks hanu garu nijam gaa naa girl frnd gurtukochindi ee kavita chadivitey

బుజ్జి said...

Bagane vrasavu nestam... abba entha kachitamga...kopadise... navi neevi allochanalu akshralu marakunda okkate laa vunnayee... ha ha ha hah ah

Post a Comment