బాల్యం- బాహ్యప్రపంచపు వసంతంలో.. ఊహలు చిగురించే ప్రాయం.

యవ్వనం-ఎన్ని అడ్డుగోడలు నిలిచినా గమ్యం చేరే తిరుగులేని కిరణం

స్నేహం-తనజీవితాన్ని తీరంతో  పంచుకునే అలల బంధం.

ప్రేమ-ఇరుమనసుల శృంగారంలో ప్రసవించిన బంధం

పెళ్ళి- ఎండ,చిరుజల్లు అనే రెండు వేరువేరు జీవితాల కలయికలో విరిసిన హరివిల్లు.

సంతానం- అనురాగల వృక్షానికి పుష్పించన ప్రేమ కుసుమం.

వృధాప్యం-కాలభానుడి వేడికి వయసుసంద్రం ఆవిరై,మృత్యుమేఘపు అంచులు చేరబోయే ప్రాణజలం.

మరణం-కొత్తలోకంలొ ఉదయించడానికి అస్తమించిన జీవితం.

2 comments:

rani said...

it was too gud... andi.. nd mee polikalu chala bagunnayi

sandhya said...

chala bagumdi.... keep writing....

Post a Comment