ఒక స్వప్నం నిజమైన వేళ,
నా కనులను కన్నీరు కప్పేసింది,

ఆ సత్యం నీవైన వేళ,
నా పెదవిని చిరునవ్వు ముంచేసింది.

శాసించే హృదయం కూడ,
నువ్వు శ్వాసించే గాలిలో కలిసిపోయింది.

ఆశించే ఆలోచన కూడ,
నీ ఆనందం కోసం పరితపిస్తుంది.

చివరికి నా అనుకున్న నా జీవితం కూడ,
నాకంటూ ఒక్క నిమిషాన్ని కూడ పంచలేనంటుంది.

6 comments:

సుభ/subha said...

chaala baagundi hanu. aa drawing kudaa baagundi.

Anonymous said...

Very Interesting.
Plz. continue

Sridhar

జ్యోతిర్మయి said...

మీ సైట్ ఇవాళే చూస్తున్నాను. మీ కవితలు బావున్నాయి.

monkey2man said...

good one

Sri Valli said...

Me kavitha chala bavundandi :)

my life with poetry said...

very nice one and all

Post a Comment